NIEUWS: Cain kiest Gingrich

Hij hield zaterdag bij zijn ‘afscheidsspeech’ de kaarten nog even tegen de borst, maar volgens Fox 5 is bij Cain de kogel door de kerk: hij steunt Newt Gingrich in diens strijd om de nominatie, meldt The Daily Beast. Dat is een belangrijke aanmoediging en een signaal van Cain aan zijn achterban om in Iowa straks op de voormalige Speaker of the House the kiezen. In een laatste poll staat Gingrich trouwens fier aan top, met ruim een kwart van de ondervraagden achter hem. Mitt Romney scoort net geen één-vijfde (18 procent) van de geconsulteerden. Het ziet er naar uit dat de strijd om de nominatie in haar laatste fase is en nog is er geen uitgekristalliseerde GOP-kandidaat. <<

Advertenties

… en dat was Herman Cain (live)

Cain kon niet wachten tot maandag. Hij geeft nu een persconferentie waarin hij zeer waarschijnlijk zijn afscheid bekend gaat maken (schreef ik op 19:26 Nederlandse tijd). Geheel in Amerikaanse traditie is het een goed geregisseerde show. Inclusief bewonderaars die hem zo ver de hemel in prijzen dat hij ook daar door het plafond gaat.

19:27 Muziek! Herman Cain komt als een bokser de bus uit. Hand in hand met zijn vrouw Gloria. En zijn vrouw glimlacht en zwaait naar de massa. ’t Is wat – zo lang buiten beeld geweest en alleen opdraven als je man beschuldigd wordt een scheve schaats te rijden.

19:29 Cain neemt het woord, du moment dat het nummer is afgelopen. Hij zet zijn zonnebril niet af en dankt voor het enthousiaste onthaal. ‘Ik houd ook van jullie!’

19:31 Start van een speech waarin Cain Washington DC nog eens op zijn kop geeft: ze hebben in alles gefaald. Dat inspireerde hem om voor het presidentschap te gaan. Amerika is gefrustreerd, Cain is gefrustreerd en daaruit putte hij zijn motivatie.

19:33 Cain blijft in zijn inhoudelijke speech steken. Hij voelt zich geëerd door de steun van zovelen. Want dat tekent de mate van frustratie in het land. En ja, geeft hij toe, hij past niet in het sjabloon van de gebruikelijke kandidaat. Hij was nooit een bestuurder, hij had nauwelijks een naam en hij had geen miljarden dollars. De stem van de mensen is sterker dan die van de media!

[Gejuich]

19:35 En de boodschap is machtiger dan geld! Je hoeft geen Harvard-diploma te hebben, geen maatjes met de macht te hebben om president te worden, want wij, het volk, maken de macht uit in dit land. ‘Ik sta hier omdat jullie er zijn. Kijk naar de top drie GOP’ers nu: ik zit bij de laatste vier.  Wij zitten bij de laatste vier. En zet dat af tegen waar ik vandaan kwam, hier in Atlanta, dan is dit een prachtig land!’

19:38 Dat is een machtige positie om in te zijn. Bewijzen dat ik dit kon, is een van de grootste gave die ik kon krijgen. Het is Amerika’s grootste kracht – om te veranderen. Wij zijn daarvan het bewijs. Ik ben het bewijs dat een gewone man deze natie kan leiden. Want ik zie mijzelf als één van jullie – niet één van hen. Jullie zijn moe van verwijtende politici – het is tijd voor oplossingen.

19:39 Valse aantijgingen hebben de juiste oplossingen geblokkeerd. Ik heb fouten gemaakt:professioneel, persoonlijk, als kandidaat. Ik neem daar ook de verantwoordelijkheid voor. Maar dat doe ik op mijn manier. Maar de valse aantijgingen hebben een zeer hoge prijs voor mijn campagne. In de rechtszaal van de publieke opinie, doet dat pijn. Het doet mijn vrouw pijn, mijn familie, mij en het Amerikaanse volk omdat jullie oplossingen worden onthouden.

19:41 Wij weten dat die valse aantijgingen niet waar zijn. Ook mijn familie weet dat. Ik heb genade van mijn God, genade met mijn vrouw en zij met mij. [Mensen scanderen ‘Gloria’]. President worden was Plan A, maar nu beschrijf ik Plan B. Ik stop met mijn campagne, ik stop vanwege de voortdurende afleiding en pijn, veroorzaakt voor mij en mijn familie. Niet omdat ik geen vechter ben, maar na mijn re-assessement bleek de impact op mijn familie en op jullie, mijn supporters en de impact om geld te kunnen werven, moesten we wel tot dit besluit komen. Het beste is: nu stoppen.

19:44 Hier is het goede nieuws. Iedereen wil dat ik wegga en mijn mond houd. Maar: ik houd me niet stil en ga niet weg. Daarom gaat vanaf vandaag plan B van start: De CainsSolutions.com. Wij zijn het volk. En wij, het volk, heeft ons hier gebracht. Wij, het volk, willen verandering in Washington. En ik wil de stem voor die beweging zijn. U kiest, u laat zien nog steeds de macht in dit land te hebben. En ik zal de macht uit Washington terugeisen.

We schrijven 19:47 en Herman Cain presenteert zijn nieuwe programma. Hij spreekt begrip uit voor de teleurstelling die zijn aanhangers voelen. Zonder één woord te reppen over de vele aantijgingen, presenteert hij hij zijn nieuwe plan. Verandering van buitenaf, zoals Cain dat noemt. Hij kondigt nog aan een aanmoediging uit te spreken. Die kaart houdt hij nog even tegen de borst. Maar één ding staat vast. Niet Huntsman bij gebrek aan geld, niet Bachmann of Perry bij gebrek aan electorale steun, maar Herman Cain is de tweede serieuze kandidaat die het strijdperk verlaat. Niet vanwege zijn eigen gedrag, maar vanwege de leugenachtige media die zijn presentatie van werkelijke problemen in de weg staan. Aldus Herman Cain. Wordt vervolgd.

Cain exit? Hij ontmoet vandaag zijn vrouw

Cain maakt maandag en niet dit weekend al bekend of hij zijn campagne voortzet of voortijdig stopt. De deadline voor het stop-or-go-moment van zijn campagne is daarmee naar achteren verschoven. Hij ontmoet vandaag zijn vrouw – degene met wie hij getrouwd is, dus.

Als Cain wacht op het effect op de peilingen van Ginger White’s onthulling dat zij al dertien jaar een buitenechtelijke relatie met Cain had, dan kan hij ook er ook nu direct al mee ophouden. In een Iowa-poll staat hij op 8 procent – dat waren er in oktober nog 23. Pijnlijker: 47 procent van de ondervraagden denkt dat met Cain de kans op een schandaal in het Witte Huis het grootst is.

Belangrijker dat de polls zijn de gesprekken later vandaag (Amerikaanse tijd) met zijn vrouw. Hij mag haar uitleggen waarom hij rekeningen betaalt voor een vrouw die beweert zijn geliefde te zijn, maar waarvan hij beweert haar alleen door moeilijke tijden te hebben geholpen. Het is de eerste keer dat Cain zijn vrouw face-to-face ontmoet sinds de onthullingen van White.

Mevrouw Cain trad twee keer eerder in de publiciteit om haar man te ondersteunen. Zij verklaarde haar man niet te herkennen in de aanklachten van seksuele intimidatie door de vier vrouwen. Nu, na de onthulling van White, heeft zij nog geen enkele verklaring afgelegd. Het zou haar zomaar ernst kunnen zijn. Cain heeft trouwens het lot van zijn campagne aan dat van zijn vrouws oordeel gekoppeld. Als zij er vanmiddag klaar mee is, dan is het wachten tot volgende week maandag om dan te horen wat iedereen nu eigenlijk al weet: exit Cain. <<

LOL

Zuur: je zoekt naar Ginger White en je krijgt een advertentie van … juist: Herman Cain. Toeval bestaat niet. Ook bij de advertentieafdeling van ’s werelds grootste zoekmachine hebben ze gevoel voor humor. <<

#twittergaffe: Cain (nog niet) gestopt met campagne (in Iowa)

Een medewerker van Bachmanns campagne wist het zeker: de trucks die af en aan reden bij Cains campagne-hoofdkwartier in Iowa kwamen daar spullen inladen om de boel op te breken. De hulp twitterde, met foto’s als ondersteunende bewijslast, dat de Herminator was gestopt.

Niets bleek minder waar. De vrachtwagens kwamen spullen brengen. De tweet is sindsdien van internet gehaald, de campagne van Bachmann heeft excuses aangeboden. Iedereen, ook wij, willen als eerste melden dat Cain ermee stopt. Na Ginger Whites onthulling dat zij dertien jaar lang een buitenechtelijke relatie met Cain had, heroverweegt de pizza-CEO zijn deelname aan de strijd. Tot dan heeft hij al wel een ad gelanceerd. Om Iowa alsnog over de streep te trekken. ‘Make me the America-CEO!’. Volgende weten we meer.

Herman Cain, de kandidaat voor de mannelijke Republikein

Herman Cain is de laatste maand niet positief in het nieuws geweest. Zijn gaffes over het buitenlands beleid en de beschuldigingen aan zijn adres van seksuele intimidatie en overspel hebben zijn steun zienderogen doen verminderen. Een hele tijd was Cain – hoewel onbekend – een kandidaat met goede uitstraling. De laatste maand is deze trend echter volledig omgeslagen. In een maand tijd is de positive intensity score van de Herminator van 34 naar negen gezakt. De positive intensity score wordt het percentage Republikeinen en Republikeins stemmende independents met een erg positieve mening over de kandidaat min het percentage van deze kiezers met een erg negatieve mening over deze kandidaat (mits ze de kandidaat kennen). Overigens heeft ook Mitt Romney een positive intensity score van slechts negen.

Gallup heeft ook gekeken hoe de verhouding is onder mannen en vrouwen. Opvallend – maar misschien niet verrassend – is dat mannen een veel positiever beeld van Cain hebben dan vrouwen. Het verschil tussen positieve en negatieve gevoelens over Herman Cain is bij mannen ruim dertig procent. Bij vrouwen is dit verschil met acht procent echter een stuk kleiner. Bij alle Republikeinse kandidaten is het beeld dat mannen hebben positiever dan het beeld dat vrouwen hebben. Bij alle kandidaten, op een na. De kandidaat die het beter doet bij vrouwen dan bij mannen is niet Michelle Bachmann – de enige vrouwelijke kandidaat in het veld – maar Mitt Romney. De angry white men – die vaak als prototype van de Republikeinse man wordt gebruikt – weet Romney nog niet te raken. Hun vrouwen daarentegen wel. <<

Het einde voor Herman Cain?

We have to do an assessment as to whether or not this is going to create too much of a cloud, in some people’s minds, as to whether or not they would be able to support us going forth.

— Ginger White lijkt de druppel te zijn voor de Cain-campagne. Na de beschuldigingen van zijn buitenechtelijke affaire is het volgens Herman Cain tijd om zijn kandidatuur te herevalueren. De National Review wist overigens te melden dat dit al de derde keer is dat Cain zijn kandidatuur in twijfel trekt. Ook na de straw polls in Iowa en Florida sloeg bij de Herminator de twijfel toe. Zijn tegenstanders hoeven in ieder geval niet lang na te denken over wat Herman Cain het beste kan doen.

Jon Huntsman | Jon Huntsman heeft een duidelijke mening: Herman Cain doet de kiezers een plezier door zich terug te trekken uit de race.

You’ve got to be reconsidering just based on how we have lost focus on the issues that really do matter. Every time another accusation comes up, it diminishes our ability to stay focused on the issues that really do matter for the American people. And I think that’s a disservice to the voters.

Zolang Cain nog kandidaat is voor de verkiezingen, zal er volgens Huntsman geen aandacht zijn voor de zaken die er echt toe doen. Het gesprek zal niet gaan over economische herstelplannen, een kernbom voor Iran of de crisis in de Eurozone. Men zal alleen nog maar willen praten over de aantijgingen aan Cain’s adres.

Michelle Bachmann | Michelle Bachmann is het eigenlijk wel eens met Huntsman, maar durft Cain niet frontaal aan te vallen. Zij kiest ervoor zich te presenteren als de enige ware conservatief in de race.

I think the language that’s is code language for the fact that they’re looking at the viability of their effort moving forward. I think that they recognize that the support has really dropped out of their campaign because of those questions. [..]  I’ve been the consistent conservative in the race and as people have been shopping around for the candidates I think they’re going to come back home and see I’ve been the consistent, constitutional conservative.

Bachmann rekent zich al rijk. Zij denkt dat haar aanhangers die via Rick Perry overstapte naar Herman Cain weer met hangende pootjes terug zullen keren in haar moederschoot. Peilingen geven echter iets anders aan.

Newt Gingrich | Volgens een Public Policy poll gaat de voorkeur van Cain-aanhangers namelijk uit naar Newt Gingrich. Nog voordat de aantijgingen van een buitenechtelijke relatie naar buiten kwamen werd aan de respondenten gevraagd wie de tweede keuze is na Herman Cain. Bijna veertig procent gaf aan dat men – mocht het niet mogelijk zijn om op de Herminator te stemmen – Gingrich als tweede keuze heeft. Bachmann, Romney en Perry pakken – in deze volgorde – alledrie ongeveer vijftien procent van de Cain-stemmen op.

Het is dan ook niet vreemd dat de voormalig Speaker zijn tegenstander met rust laat. In een reactie op deze beschuldigingen werd aan hem gevraagd of hij wilde reageren op Herman Cain. Nog voordat de verslaggever zijn vraag kon stellen, werd hij afgewimpeld door de kandidaat.

No. Nope, nope, nope. No comments.

In zijn jacht op hun steun wil de voormalig Speaker de Cain-stemmers niet voor het hoofd stoten door hun kandidaat af te branden. Twee Staatsafgevaardigden uit New Hampshire die eerder Herman Cain hun endorsement gaven, zijn van gedachte veranderd. William Panek en Sam Cataldo zullen zich nu in gaan zetten voor de campagne van Newt Gingrich. Panek gaf aan dat hij na de constante stroom van aantijgingen – gepaard met bewijs – hij ..

.. pretty much just had had enough.

Zijn tegenstanders gaan er dus van uit dat Cain zich terug zal trekken en lopen zich al warm om zijn kiezers binnen te harken. De Republikeinse strijd om de nominatie krijgt door het mogelijke afhaken van Herman Cain in ieder geval een hele nieuwe dynamiek. <<